Voorkeur klasgenoten

10 april 2020

Om goed beslagen ten ijs te komen, willen we aan de voorkant alvast weten bij welke klasgenoten uw kind graag ingedeeld zou willen worden, indien hij/zij in een combigroep geplaatst wordt. U kunt het formulier hier invullen.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In een eerder stadium vertelden we u al dat we groepen zullen moeten gaan combineren. Dit i.v.m. fors terug lopende leerlingenaantallen. Wij zijn al maanden druk bezig met de praktische, inhoudelijke en organisatorische kant hiervan.
Om goed beslagen ten ijs te komen willen we graag alvast aan de voorkant weten bij welke klasgenoten uw kind graag zou worden ingedeeld, indien hij/zij in een combinatiegroep geplaatst zou worden.
Naast klasgenoten naar keuze houden we bij het samen stellen van de groepen ook rekening met :

  • Verdeling van jongens/meisjes over de groep
  • Geen broertjes/zusjes bij elkaar in de groep (indien mogelijk)
  • Verdeling van kinderen die extra zorg nodig hebben (zorgzwaarte).

Onder extra  zorg verstaan we in dit geval:

  • Gedragsproblematieken
  • Sociaal-emotionele zorg
  • Ontwikkelingsachterstand- of ontwikkelingsvoorsprong
  • Mate van zelfstandigheid- en de zelfredzaamheid van de kinderen

Wij willen daarom aan alle ouders vragen om onderstaand formulier voor 15 april a.s. samen met uw kind in te vullen. 

Graag per kind een formulier inleveren.

Vul hier de voorkeur voor klasgenoten in.

Zit uw kind in groep 8, dan is het niet noodzakelijk om het formulier in te vullen.

Team BS de Vonder


Terug naar overzicht