Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Via de MR op school zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de MR mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de MR een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

BS De Vonder
Als medezeggenschapsraad (MR) op BS De Vonder denken we samen mee over de inhoud, de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Om dit goed te kunnen doen, is het belangrijk om ieders mening te horen. De MR-ouders vertegenwoordigen ALLE Vonder-ouders. Dus spreek ons gerust een keer aan: alle vragen, opmerkingen of ideeën zijn welkom. En vind je ons niet op school, dan kun je contact met ons opnemen.

Neem contact op met de MR

Wie zijn de MR-leden:


De MR van de Vonder bestaat uit drie personeelsleden: Joske Maas, Linda van Bogget en Nick van Lieshout. En drie ouders: Bob Verbakel, Mirella van de Voort en Lian Greijmans.

Het inzien van de MR jaarplanning en de notulen kan op school. Hieronder kunt u het jaarverslag 2018-2019 vinden.

Jaarverslag MR 2018-2019