Ouderbijdrage

Aan het organiseren van alle activiteiten op school zijn natuurlijk kosten verbonden.

De vrijwillige ouderbijdrage van 10,- euro per kind per schooljaar wordt gebruikt om al deze activiteiten mee te bekostigen. De schoolfoto`s, schoolreis en de schoolverlaterdagen vallen buiten de vrijwillige ouderbijdrage. We maken gebruik van de mogelijkheid tot automatische incasso. Mocht u gebruik willen maken van de automatische incasso dan kunt u gebruik maken van het onderstaande  formulier ook downloaden.

De automatische incasso vervalt op het moment dat uw kind na groep 8 de basisschool verlaat, maar ook wanneer uw kind tussentijds overstapt naar een andere basisschool. Mochten wij in de toekomst genoodzaakt zijn om de bijdrage te verhogen, dan krijgt u hier ruim van te voren bericht van. De automatische incasso wordt in januari van uw rekening afgeschreven.

Natuurlijk blijft de mogelijkheid de ouderbijdrage per jaar zelf over te maken op het rekeningnummer van de oudervereniging:

Oudervereniging Basisschool de Vonder

NL51RABO0360896464

Mocht u de financiën  van het afgelopen schooljaar willen inzien dan kunt u contact opnemen met Carola Nijland.

Contact met de ouderraad over de ouderbijdrage