Ouderbijdrage

Aan het organiseren van alle activiteiten op school zijn natuurlijk kosten verbonden.

De vrijwillige ouderbijdrage van 10,- euro per kind per schooljaar wordt gebruikt om al deze activiteiten mee te bekostigen. De schoolfoto`s, schoolreis en de schoolverlaterdagen vallen buiten de vrijwillige ouderbijdrage. We maken gebruik van de mogelijkheid tot automatische incasso. Mocht u gebruik willen maken van de automatische incasso dan kunt u gebruik maken van het onderstaande formulier ook downloaden en inleveren op school.

De automatische incasso vervalt op het moment dat uw kind na groep 8 de basisschool verlaat, maar ook wanneer uw kind tussentijds overstapt naar een andere basisschool. Mochten wij in de toekomst genoodzaakt zijn om de bijdrage te verhogen, dan krijgt u hier ruim van te voren bericht van. De automatische incasso wordt eens per jaar van uw rekening afgeschreven. Daar wordt u door de school van op de hoogte gebracht.

Natuurlijk blijft de mogelijkheid de ouderbijdrage per jaar zelf over te maken op het rekeningnummer van de oudervereniging:

Oudervereniging Basisschool de Vonder

NL51RABO0360896464

Mocht u de financiën  van het afgelopen schooljaar willen inzien dan kunt u contact opnemen met Ilse Leenders.

Machtiging automatische incasso ouderbijdrage Contact met de ouderraad over de ouderbijdrage