Protocol gescheiden ouders

Als ouders van een kind gaan scheiden is dat een ingrijpende gebeurtenis, zowel voor u als ouder, als voor uw kind(eren). 

Het is voor ons als school van groot belang dat er een goede communicatie blijft bestaan. Het is daarom voor ons belangrijk dat ouders in een echtscheidingssituatie de leerkracht in een vroeg stadium informeren.

De situatie thuis kan direct invloed hebben op het welbevinden, de concentratie en leerprestaties van het kind op school. Wanneer de echtscheiding concreet wordt, dan verzoeken wij beide ouders om het formulier informatievoorziening kinderen van gescheiden ouders in te vullen en bij de directie of leerkracht in te leveren. Met dit formulier heeft de school de juiste contactgegevens van beide ouders in het bezit en is het duidelijk wie voor welke zaken benaderd kan worden, zodat beide ouders de ontwikkeling van hun kind(eren) goed kunnen blijven volgen.

In onderstaand echtscheidingsprotocol staat omschreven wat het beleid van onze school is bij echtscheiding. 

Protocol gescheiden ouders