Verlies, rouw en echtscheiding bij kinderen

Veel kinderen krijgen op jonge leeftijd te maken met een verlies. Hun ouders zijn gescheiden of gaan scheiden of er overlijdt iemand in hun gezin of omgeving. In toenemende mate zijn er kinderen die met beide verliezen te maken hebben. Ze worstelen ermee en dit is vaak merkbaar in hun functioneren. Soms uit zich dit in lastig gedrag, of juist in zeer teruggetrokken gedrag. Meestal laten ze aan de buitenkant niet zien hoe moeilijk ze het hebben maar van binnen kan het een emotionele chaos zijn. Kinderen met een verlieservaring hebben een luisterend oor en herkenning en erkenning nodig. Dat kan individueel of in een groepje met andere kinderen, zodat ze merken dat er meerdere kinderen zijn die het soms moeilijk vinden om met de situatie om te kunnen gaan.  

Hier vindt u informatie over verlies en rouw en het protocol echtscheiding. 

Protocol verlies, rouw en echtscheiding