Leerlingenraad

Waarom heeft de school een leerlingenraad?

We willen leerlingen actief betrekken bij alles wat er op school gebeurd. Leerlingen laten meedenken, meepraten, discussiëren, luisteren naar hun mening, voorstellen doen, activiteiten organiseren, laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is. Problemen, vragen en voorstellen van de andere leerlingen verzamelen, naar voren brengen en samen naar oplossingen en antwoorden zoeken. We willen de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap van de leerlingen vergroten. We willen de school op deze manier nog leuker maken!

Voorstellen

We hebben in de leerlingenraad 9 kinderen, 2 ouders en 1 juffrouw of meester. Vanuit de ouderraad zijn er 2 ouders die de leerlingenraad ondersteunen: Cindy Köster en Ilse Leenders

Daarnaast hebben we nog een meester: Nick van Lieshout, die bij alle bijeenkomsten aanwezig is en communiceert met het team wat er in de leerlingenraad besproken en geregeld is.