Meerjarenplan

BS de Vonder kijkt vooruit in zijn ontwikkeling. 

Als school maken we een plan voor onze ontwikkeling in de komende 4 jaar. 

Hier vindt u het meerjarenplan 2019-2023.