Schoolplan 2019-2023

BS de Vonder kijkt vooruit in zijn ontwikkeling.
Als school maken we een schoolplan voor onze ontwikkeling in de komende 4 jaar. 

Hier vindt u het Schoolplan 2019-2023